Menu

Farní ohlášky 2. neděle adventní

 • Minulou neděli při sbírce na farní opravy se vybralo 34 654 CZK. Děkujeme.
 • Zítra slavíme slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie. Mše svatá bude v 6:25
  u sv. Jakuba a v 18:00 u Všech svatých. Ve Sviadnově bude mše sv. v 16:00
  a na Lysůvkách v 7:30.
 • V úředních hodinách farní kanceláře se budou nadále zapisovat úmysly na mše svaté
  pro první pololetí roku 2020.
 • V pátek budeme navštěvovat nemocné. Prosíme nahlaste ty, kteří by chtěli přijmout svátosti a nechodíme k nim pravidelně.
 • Ještě jsou volná místa na farní zájezd do Krakova. Hlásit se můžete na faře nebo v Lidovém domě.
 • Příští neděli bude sbírka na televizi Noe.
 • Ve středu 11. 12. v 8:30 v Lidovém domě proběhne setkání skupiny La vie Montante 1.
 • Ve čtvrtek 12. 12. v 18:00 bude ve farním kostele adventní koncert v rámci festivalu Souznění. Zazní Adventní hudba na Moravě a ve Slezsku v době klasicismu.
 • Ve čtvrtek 19. prosince v 18:30 bude v kostele sv. Jakuba další Večer chval. Na téma Světlo, které prozařuje srdce lidí. Poté jste zváni na přátelské posezení na faře.
 • Stejně jako v minulých letech je možno v případě daru pro farnost dostat potvrzení o daru, který je možno uplatnit při odečtu daně.

Akce katolického Lidového domu v Místku

 • V úterý 10. prosince v 17.00 bude přednáška na téma Digitální technologie v rukou dětí a rodičů. Přednáší Mgr. Radek Chrobák, psycholog a terapeut. Vstupné dobrovolné.
 • V sobotu 14. prosince se můžete zúčastnit Adventního zájezdu do Krakova
   a Ɫagiewniků a k hrobu sv. Faustyny. Odjezd v 7.00 z Místku (zastávka Polit. obětí). V 10.00 je mše sv. v Ɫagiewnikách, poté prohlídka Krakowa – Wawel, Bazilika, Kostel Panny Marie. Následuje osobní volno na vánočních trzích. Odjezd je v 19.00. Cena 500 Kč. Přihlášky a platby na faře a KLD. Více viz plakátky.
 • Srdečně zveme společně se svazem Skautů na tradiční Vánoční dílny pro děti
  i dospělé. Proběhnou v neděli 15.12. 2019 od 13.00-17.00. Můžete si sami vytvořit vánoční dekoraci pro svůj domov, vyrobit si svíčku, ozdobit baňku, vyrobit košík, vytvořit vánoční přání s PF 2020 a projít více nových stanovišť pro vaše tvoření.
  Pro rodiče zajištěn výborný svařák. Vstupné: 30 Kč.
 • 31. prosince jste zváni na Silvestr 2019 v 18.00 v KLD, Děti a mládež mají vstup zdarma, zajištěn je program pro děti. Hrát bude DJ, v nabídce bude guláš, samoobslužný bar, vstupné 100 Kč (v ceně novoroční přípitek), vstupenky
  a místenky budou v Knihkupectví Jakub a v Lidovém domě.

Štítky: