Menu

Farní ohlášky 3. neděle adventní

 • Dnes se koná sbírka na TV Noe. Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.
 • V úředních hodinách farní kanceláře se budou nadále zapisovat úmysly na mše svaté pro první pololetí roku 2020.
 • V pondělí 16. prosince bude změna. Večerní mše svatá v kostele Všech svatých začne v 17:00.
 • Zpovídání před vánočními svátky v našich kostelích bude uvedeno ve vývěskách a ve farním lístku. V sobotu 21. prosince budou ve farním kostele od 8:00 do 11:00 zpovídat cizí zpovědníci.
 • V úterý 17. prosince v 16:00 zveme ochotné pomocníky na předvánoční brigádu do farního kostela.
 • Ve čtvrtek 19. prosince v 18:30 bude v kostele sv. Jakuba další Večer chval. Na téma Světlo, které prozařuje srdce lidí. Poté jste zváni na přátelské posezení na faře.
 • V pátek 20. prosince v 18:00 v kostele sv. Jana a Pavla jste zváni na Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby.
 • V sobotu 21. prosince proběhnou v 18:00 v kostele sv. Jakuba adorace s přímluvnou modlitbou.
 • V neděli 22. prosince bude sbírka pro potřebné. Do farní kavárny můžete přinést teplé čepice, ponožky, rukavice, šály aj.
 • Také 22. prosince v 18:00 na náměstí Svobody v Místku proběhne uvítání skautů s betlémským světlem. Přineste si své lucerničky nebo svíčky, můžete si toto světlo odnést domů.
 • Bude třeba zajistit hlídání betlémů v kostele sv. Jana a Pavla a v kostele sv. Jakuba ve dnech 25. a 26. prosince a 1. ledna 2020 od 15:00 do17:00. Vzadu v kostele je list na zapisování. Prosím, zapište se.
 • Stejně jako v minulých letech je možno v případě daru pro farnost dostat potvrzení o daru, který je možno uplatnit při odečtu daně.

Akce katolického Lidového domu v Místku

 • Srdečně zveme společně se svazem Skautů na tradiční Vánoční dílny pro děti i dospělé. Proběhnou v neděli 15.12. 2019 od 13.00-17.00. Můžete si sami vytvořit vánoční dekoraci pro svůj domov, vyrobit si svíčku, ozdobit baňku, vyrobit košík, vytvořit vánoční přání s PF 2020 a projít více nových stanovišť pro vaše tvoření. Pro rodiče zajištěn skvělý svařák. Vstupné 30Kč.
 • 31. prosince jste zváni na Silvestr 2019 v 18.00 v KLD, Děti a mládež mají vstup zdarma, zajištěn je program pro děti. Hrát bude DJ, v nabídce bude guláš, samoobslužný bar, vstupné 100 Kč (v ceně novoroční přípitek), vstupenky a místenky budou v Knihkupectví Jakub a v Lidovém domě.


Štítky: