Menu

Půlnoční mše nebo dětská vigilie?

Milí farníci, po dlouhém přemýšlení, po projednávání s pastorační radou a po zkušenostech z minulých farností jsem se rozhodl, že letošní vánoční vigilie pro děti na Štědrý den v 15:00 bude formou bohoslužby slova a ne mše svaté.

Co mě k tomu vede?

Téměř každý dospělý, když vzpomíná na Vánoce, vzpomíná také na to, jak potemnělým městem kráčel vánoční nocí na půlnoční. I pro mě jsou tyto vzpomínky jedny z nejkrásnějších. Postupně se ve farnostech začaly konat dětské vigilie, které mají svůj význam předně pro ty nejmenší. Jak děti dorůstaly, už se z vigilie stal zvyk, který přerostl i do jejich staršího věku. Dnes děti, které mají patnáct, osmnáct či dvacet stále navštěvují tuto vigilii a vyrostla nám generace, která vlastně nikdy nebyla na půlnoční. Je dobré se ptát: není to škoda? Nestal se z dobře míněné myšlenky umožnit malým dětem vánoční vigilii spíše zvyk, který pomohl tak trochu vyprázdnit půlnoční?

Někdy je možno také slyšet názory, že na půlnoční chodí především nevěřící. I nevěřící jsou v kostele srdečně vítáni! A právě proto, že na půlnoční přijde více než kdy jindy řada těch, kteří jinak do kostela přes rok nechodí, jsme my věřící voláni k tomu, abychom spolu na půlnoční vytvořili atmosféru víry a modlitby, která vtáhne ostatní. Bude-li na půlnoční více těch, kteří neznají zpěvy a odpovědi při mši svaté, bude pro ně bohoslužba méně oslovující, než když se setkají s krásnou liturgií, které se většina kostela aktivně účastní. A tak si dovolím otázku: Není to škoda, že mnoho nevěřících nemá problém na půlnoční přijít, zatímco mnoho věřících volí snazší variantu odpoledne, a večer již nepřijdou?

Z těchto důvodů, a také z potřeby vyjít vstříc dětem, bude letos dětská vigilie v 15:00 formou bohoslužby slova přímo pro děti. Mše svatá bude až o půlnoci a v dalších dnech budou mše svaté podle tradičního pořádku.

Otec Daniel