Menu

Bohoslužby o slavnosti Zjevení Páně

Slavnost Zjevení Páně (epifanie) připomíná zjevení Boží slávy mezi lidmi. Čtení při mši svaté tento den mluví o zjevení mudrcům – „Třem králům“. Modlitby mše svaté mluví o zjevení Boží slávy.

Svátek Zjevení Páně, lidově Třech králů (6.1.), odjakživa doprovázely lidové zvyky. Ve střední Evropě je zvykem žehnání domů, při němž se na dveře křídou píší písmena C+M+B, resp. K+M+B s udáním letopočtu. Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat : Kristus požehnej tomuto domu.

Mše svaté ve farnosti Místek budou 6. ledna 2020 ve farním kostele Sv. Jana a Pavla v 7:00 a v 18:00. V 16:30 bude mše svatá v Hodoňovicích a v 17:00 na Lysůvkách a ve Sviadnově. Na všech mší svatých se bude žehnat voda, křída, kadidlo a zlato.

Štítky: