Menu

Farní ohlášky 12.1.2020

Svátek Křtu Páně zakončuje dobu vánoční. Při liturgii v kostele si naposledy zazpíváme koledy a nostalgie Vánoc je ta tam. To přece pracující a děti školou povinné už pocítily i na vlastní kůži v uplynulém týdnu. Tento svátek je však důležitá připomínka toho, kdo je vlastně tento Ježíš, jehož narození jsme slavili a stojí na začátku doby „během roku“, která postupně rozvíjí vhled do Ježíšova učení.  Evangelia kladou Křest Páně na začátek Ježíšova veřejného působení. Ukazují Ježíše v prvé řadě jako člověka, který se ještě ke všemu staví do řady s hříšníky, což je opravdu pohoršlivé i pro Jana Křtitele. Ale tento Ježíš se nestaví s hříšníky do řady jen tak pro nic za nic. Jde mu totiž o naplnění „veškeré spravedlnosti“. A slovo „spravedlnost“ má v Bibli jiný význam než v právu. Nejde zde o to, „dát každému, co jeho jest“, ale jde o bezpodmínečné podřízení se Boží lásce, o naplnění vůle Otcovy. A toto naplnění vůle Otcovy je hlavním motivem Ježíšovy solidarity s hříšníky a celé jeho činnosti. Je to milovaný Syn, jenž se přiřazuje ke kajícím hříšníkům. Je blízký těm, kteří nejen, že jsou na dně či blízko dna, ale hledajícím cestu z tohoto dna. A takový je Ježíš – tehdy i dnes. A taková by měla zřejmě být i nositelka Ježíšova poslání, církev. Ne vnucující se, nehrající si na spolčo ztroskotanců, ovšem ani na spolčo elit. Ale určitě plná Ducha Svatého a blízká těm, kteří hledají cestu z bídy hříchu a poničeného lidství.                                           P. David Tyleček

 • Sbírka na farní opravy minulý týden vynesla 32 729Kč Pán Bůh zaplať.
 • Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na tříkrálovém průvodu minulou neděli a také všem, kteří se účastnili včerejší brigády na faře.
 • Dnes odpoledne se bude konat koncert na závěr vánoční doby. Vystoupí chrámový sbor z farnosti Kravaře s Rybovou Českou mší vánoční. Začátek v 16:00 v kostele sv. Jakuba. Vstupné dobrovolné.
 • V listopadu 2020 se bude konat farní pouť do Svaté země. Cena na osobu bude cca. 25 000 CZK. Bližší informace budou zveřejněny do konce ledna. Zájemci se mohou hlásit přímo u otce děkana.
 • Ve středu 15. ledna bude setkání La vie Montante sk.1 v 15:00 na faře.
 • Na faře také 15. ledna proběhne setkání La vie Montante sk. 2 v 8.15.
 • Ve čtvrtek 23. ledna zveme na faru všechny rodiče ministrantů na krátké setkání, které začne v 19:00.
 • Prosíme rodiče dětí, které se letos připravují na první svaté přijímání, aby přišli na schůzku v pátek 24. ledna v 16:00 na faru.
 • Od pondělí bude v našem městě probíhat Alianční týden modliteb. Každý den se budou scházet věřící různých církví u jedné z nich a společně se modlit. Rozpis na jednotlivé dny je vložen ve farním lístku a také zde na stránkách. Všichni jste na těchto modlitbách vítáni. Je to příležitost podívat se také do modliteben jiných křesťanských vyznání a společně se modlit za jednotu.
 • Od zítřejšího dne bude farní knihovna v budově fary fungovat vždy v časech úředních hodin farního úřadu. Můžete přijít a půjčit si zajímavé knihy. V knihovně je více než 3000 knih převážně s duchovním zaměřením. Využijte této nabídky.
 • 1. února se uskuteční 27. ples farnosti Místek v Národním domě. K tanci  i poslechu bude hrát kapela – La Fiesta Band. Z programu: Taneční vystoupení Martina Prágra – účastníka Star Dance s partnerkou. Hlavní hřeb večera – Žijem si svůj Diskopříběh – 30 let republiky v hudbě a tanci. Vstupné 150 CZK, místenka v hlavním sále 20 CZK. Tombola a občerstvení zajištěno. Předprodej vstupenek v Knihkupectví Jakub začne od pondělí 13. ledna 2020. Moc prosíme o hodnotné dary do tomboly, které prosím noste na faru nebo do Knihkupectví Jakub.
 • Vzadu v kostele jsou časopisy IN.

Akce katolického Lidového domu v Místku

 • Ve středu 22. ledna od 17:00 v malém sále KLD proběhne Beseda na téma Výchova krok za krokem, I. část (0-12 let). Besedu povede Ing. Pavel Mečkovský M.A. Vstupné dobrovolné.
 • V neděli 9. února od 15:00 v KLD zveme všechny děti na Dětský karneval. Budou soutěže, tanečky aj.

Štítky: