Menu

Farní ohlášky 26. ledna 2020

Milí farníci, v těchto dnech se intenzivně pracuje na opravě farní budovy. Ačkoli jste to možná již slyšeli, přesto si dovolím znovu několik informací k této akci, aby nedocházelo k dezinformacím. Je to již více než sto let, kdy budova fary prošla větší opravou. Za tu dobu pochopitelně mnoho věcí vzalo za své. Nejprve se zdálo, že bude potřeba provést jen opravu podlah, které se již propadaly, ale následně se ukázalo, že oprava bude vyžadovat daleko více. Rekonstrukce topení, výměna kotle, který sice ještě letos dostal revizní povolení, ale možná již naposled, rozvody vody, elektřiny, a také izolace domu, do všech místností prvního patra netěsnící dveře, které do některých místností nelze pořádně zavřít. Odvoz a vyčištění suti pod podlahami, které je v celém patře asi 50 tun. (jen odvoz suti představuje asi 100 000 CZK). Největším problémem však jsou zcela shnilé podlahy, které se doslova rozpadají. Všude přítomná hniloba není jen záležitostí technickou, ale také již zdraví ohrožující, když ji stále dýcháte. Stejná situace je o patro výš – na půdě fary. Již byla opravena střecha, která měla špatná úžlabí, díky kterým do celé budovy zatékalo. Mnoho z těchto věcí se dopředu nedalo předpokládat. Nakonec jsme se v tomto týdnu dopočítali k částce 2,7 milionů CZK, kterou bude oprava stát. Současně se v tomto roce bude připravovat projekt na opravu věže farního kostela, která pod měděnou krytinou skrývá shnilé bednění. Je potřeba provést průzkum, jak velká část bude nutná k výměně a jaký bude rozsah prací. Kromě toho bude potřeba zajistit všechna potřebná povolení, jelikož se jedná o významnou kulturní památku. Mám naději, že do konce roku 2020 bude celý projekt připraven. Ještě jedna velká akce, kterou máme v letošním roce před sebou, je oprava budovy školy u kostela. Jedná se o Střední průmyslovou školu, kterou máme v budově v nájmu. Na opravu školy bychom rádi čerpali dotaci Evropské unie s vlastním podílem 15 procent. Vše napoví další měsíce a o všem vás budu informovat. Děkuji vám, že se zajímáte o dění ve farnosti a v případě zájmu rád poskytnu další informace, aby bylo vše transparentní.               Otec Daniel

  • Příští neděli budeme slavit svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice. Při mši svaté v 10:00 se představí děti, které v letošním roce přistoupí k 1. sv. přijímání.
  • Dále probíhá oprava půdy a prvního patra budovy fary. Stále se zjišťuje, že fara je v horším stavu, než se předpokládalo. Tento týden se ukázalo, že je nutno vyměnit v domě také rozvody vody, které způsobují praskliny ve stěnách a jsou staré více než 100 let. Kdo by měl zájem a chtěl se přijít podívat na faru, je vítán.
  • Ve čtvrtek 30. ledna nebude probíhat výuka náboženství na faře.
  • Sbírka příští neděle bude měsíční na opravy a bude použita na opravu fary.
  • Příští sobota je první sobota měsíce. Po ranní mši svaté bude pobožnost k Panně Marii a loretánské litanie.
  • Ve čtvrtek 30. ledna v 19.00 v kostele sv. Jakuba bude Večer chval na téma: Nechat se uchvátit Jeho velikostí. Po chválách následuje přátelské posezení na faře.
  • 1. února se uskuteční 27. ples farnosti Místek v Národním domě. K tanci i poslechu bude hrát kapela – La Fiesta Band.

Z programu:

Taneční vystoupení Martina Prágra – účastníka Star Dance s partnerkou.

Hlavní hřeb večera – Žijem si svůj Diskopříběh – 30. let republiky v hudbě a tanci.

Vstupné 150 CZK, místenka v hlavním sále 20 CZK. Tombola a občerstvení zajištěno. Předprodej vstupenek – Knihkupectví Jakub.

Moc prosíme o hodnotné dary do tomboly, které noste na faru nebo do Knihkupectví Jakub..

Akce katolického Lidového domu v Místku

  • Přijďte na kurz arteterapie, začíná 6. února v klubovně č. 11. Kurz bude probíhat každý čtvrtek od 18.00 do 19.30. Provází p. Věra Řehová, vstupné 80 Kč. Více informací na plakátcích.
  • V neděli 9. února od 15.00 v KLD zveme všechny děti na Dětský karneval. Budou soutěže, tanečky aj.
  • Karneval pro zdravotně postižené bude probíhat ve středu 19. února od 9.00 do 14.00 v KLD. Těšit se můžete na průvod masek, soutěže, tanec a zábavu, v ceně vstupu je i výborný oběd a dárek na památku. Vstupné 130 Kč. Více na plakátcích.

Štítky: