Menu

Výsledek Tříkrálové sbírky 2020

Ve farnosti Místek (bez vesnic) se v letošním roce vybrala úctyhodná částka 199 092 CZK. Celkem se účastnilo 26 skupinek koledníků. Poděkování patří jak koledníkům, tak také všem, kteří otevřeli svá srdce a přispěli na pomoc nemocným a potřebným.