Menu

Farní ohlášky 2. února 2020

Život v náruči Když se narodí dítě a je přestavováno světu okolo, pohled na toto malé lidské stvoření vzbudí ve většině lidí emoce dojetí a něhy, lidé se nad ním rozplývají radostí. Jeho malé ručičky, nosík, rtíky. Je krásné a něžné. Díváme se a kontemplujeme lidství v jeho otevřených možnostech a ptáme se, co z něj bude? Jaký bude mít život, co ho potká? Bude dobrým člověkem? Přesně takové to bylo i s dítětem Ježíšem. V rukou proroka je označen za světlo národů. Šlo o nějakou nadsázku? Zdá se však, že toto slovo je proroctvím s plnou vahou tohoto slova! On je to Slovo, které svítí do temnot světa a temnota nemá vůbec žádnou šanci. Temnota si zkrátka neškrtne, spíše lépe řečeno netípne. Naše zapálené svíce, které dnes držíme v rukou, jako by jen dokumentovaly Simeonova slova: Kristus je Světlem pro všechny bez rozdílu. I dnes, ba právě dnes! Je světlem i pro nás, naši rodinu, naši zemi.    P. David Tyleček

  • Dnes se koná sbírka na farní opravy, konkrétně na opravu fary. Děkujeme za vaši štědrost.
  • V případě zájmu se může každý přijít podívat na exkurzi, jak probíhají práce na faře.
  • Velké poděkování patří všem, kteří jakkoli přispěli k organizaci farního plesu a také všem sponzorům.
  • Ve středu budou další Hovory o víře.
  • Tento týden je první pátek měsíce. Kněží budou navštěvovat nemocné.
  • Ve čtvrtek bude adorační den farnosti u sv. Jakuba od 8:00 do 17:00. Od 8 do 11 a od 15 do 17 se bude také zpovídat.
  • V pátek bude mše svatá z prvního pátku v 18:00 ve farním kostele. Při této mši svaté se bude udělovat svátost pomazání nemocných. Tu mohou přijmout všichni vážně nemocní a také lidé starší 65-let věku. Při ranní mši svaté u Sv. Jakuba se bude pomazání nemocných udělovat také.
  • Příští neděli se bude udělovat svátost nemocných při mších svatých na vesnicích.
  • Na farních webových stránkách je již program pouti do Svaté země. Pouť je desetidenní a začíná 3. listopadu.
  • V červnu se chystá k přijetí jáhenského svěcení náš farník Petr Kozel. Prosíme, abyste na něj pamatovali také ve své modlitbě.
  • Po celý měsíc únor nebude ve čtvrtky mše svatá na Lysůvkách. Mše svatá ve Sviadnově bude namísto středy ráno ve čtvrtek v 17:00.
  • V neděli 16. února jsou zváni všichni chlapi farnosti k modlitbě nad Božím slovem. Začátek bude v 19:30 na faře.
  • Ve čtvrtek se sejde ekonomická rada farnosti.

Akce katolického Lidového domu v Místku

  • Přijďte na kurz arteterapie, začíná 6. února v klubovně č. 11. Kurz bude probíhat každý čtvrtek od 18.00 do 19.30. Provází p. Věra Řehová, vstupné 80 Kč. Více informací na plakátcích.
  • V neděli 9. února od 15.00 v KLD zveme všechny děti na Dětský karneval. Budou soutěže, tanečky aj.
  • Karneval pro zdravotně postižené bude probíhat ve středu 19. února od 9.00 do 14.00 v KLD. Těšit se můžete na průvod masek, soutěže, tanec a zábavu, v ceně vstupu je i výborný oběd a dárek na památku. Vstupné 130 Kč. Více na plakátcích.

Štítky: