Menu

Udělování svátosti nemocných

V pátek 7. února se bude v místecké farnosti udělovat svátost pomazání nemocných. Bude tak v průběhu obou mší svatých: ráno v 7:00 v kostele Sv. Jakuba a večer v 18:00 ve farním kostele Sv. Jana a Pavla.Tuto svátost mohou přijmout všichni vážně nemocní a také starší 65-let věku.

Jde o svátost určenou zvláštním způsobem k tomu, aby posilovala ty, kteří jsou postiženi nemocí. Apoštol Jakub ji dosvědčuje svou výzvou: „Je někdo z vás nemocný? Ať si zavolá představené církevní obce a ti ať se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně; modlitba spojená s vírou zachrání nemocného, Pán ho pozdvihne, a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno“ (Jak 5,14-15). “

Církev dostala od Pána úkol pečovat o nemocné a udělovat svátost pomazání nemocných, která přemáhá úzkosti, uzavření se do sebe a je ochranou před zoufalstvím. Uzdravuje duši a pokud ne i tělo, přispívá, aby nemocného směřovala k větší zralosti a schopnosti rozlišovat podstatné od méně důležitého. Jako u jiných svátostí, hraje zde podstatnou roli důvěra Kristu.

Štítky: ,