Menu

Farní ohlášky 16. února 2020

Milí farníci, V dnešním evangeliu Ježíš naráží na to, že něco bylo řečeno, ale že to ve skutečnosti může být úplně jinak. „Slyšeli jste, že bylo řečeno, ale já vám říkám….“ Kdybychom chtěli parafrázovat tato slova, možná bychom dnes mohli říci: „Slyšeli jste ve zprávách, četli jste na internetu….., ale já vám říkám…“. Kolik lékařů je dnes nešťastných z toho, že pacienti se léčí jinak, než by měli, protože to četli na internetu! Kolik hloupých věcí čteme a pak jim věříme! Kdysi jsme něco slyšeli a pak to celý život opakujeme a neptáme se, je-li naše přesvědčení pravdivé. Tak, jako máme snadný přístup k informacím, máme také snadný přístup k dezinformacím. V dnešním evangeliu slyšíme, že to není nic nového. Už Pán Ježíš bojoval s nepochopením pravdy, zjednodušenými řešeními a polopravdami. Je to skutečně těžké. Ale zároveň to před nás staví výzvu k většímu přemýšlení nad tím, co slyšíme, vidíme a čemu jsme ochotni věřit. Myšlení bolí, ale tato bolest přináší plody. Otec Daniel

 • Velké poděkování patří všem organizátorům i účastníkům za vydařený Dětský Karneval v KLD minulou neděli.
 • Dnes večer jsou zváni všichni chlapi farnosti k modlitbě nad Božím slovem na faře. Začátek bude v 19:30.
 • Ve středu v 9:30 zveme na faru maminky s dětmi ke společnému scházení.
 • Ve středu budou v 19:00 další Hovory o víře v učebně ZUŠ DH.
 • Ve čtvrtek v 17:00 bude na faře doplňková hodina přípravy na svaté přijímání pro děti, které se na sv. přijímání letos připravují.
 • Ve čtvrtek se také sejde v 18:00 pastorační rada farnosti.
 • V sobotu 22. února v 8:30 proběhne na faře ministrantská schůzka, která bude končit v 11:00. Ministranti, vezměte si sebou sportovní oděv a obuv.
 • Příští neděli se bude konat pravidelná každoroční sbírka Haléř sv. Petra.

Akce katolického Lidového domu v Místku

 • Přijďte na kurz arteterapie. Kurz probíhá každý čtvrtek od 18:00 do 19:30 v klubovně č. 11. Provází p. Věra Řehová, vstupné 80 Kč. Více informací na plakátcích.
 • Karneval pro zdravotně postižené bude probíhat ve středu 19. února od 9:00 do 14:00 v KLD. Těšit se můžete na průvod masek, soutěže, tanec a zábavu, v ceně vstupu je i výborný oběd a dárek na památku. Vstupné 130 Kč. Více na plakátcích.
 • Zveme na Masopustní maškarní veselí. Proběhne 22. února v 19:00 v KLD. Masky jsou velmi vítány. Proběhne soutěž o nejlepší masku. K tanci i k poslechu hraje kapela O.S.C.A.R.. Čeká vás velmi zajímavý a zábavný program včetně obřadu Pochovávaní basy aneb Nezapomeňme sa napít. Vstupné s večeří je za 250 Kč. Předprodej vstupenek a místenek v Knihkupectví Jakub.
 • Ve středu 4. března bude v 17:00 v malém sále KLD zajímavá besedana téma: Výchova krok za krokem, II. část, povede ji Ing. Pavel Mečkovský M. A., vstupné dobrovolné.

Štítky: