Menu

Farní ohlášky 23. února 2020

Postní doba – k čemu?!

Prožít čtyřicet dní s Ježíšem

Ve svém čtyřicetidenním trvání má postní doba nedocenitelnou a očividnou moc. Upomíná nás na určité události, které formovaly život a dějiny starého Izraele a které mají i pro nás hodnotu. Vzpomeňme například na čtyřicetidenní pobyt Mojžíše na hoře Sinaj, z něhož vzešel dar desek Zákona. Postní doba nás chce především pozvat, abychom prožili s Ježíšem oněch čtyřicet dní, které strávil v modlitběa postu na poušti, ještě než začal veřejně působit. Na Popeleční středu také my začínáme společně s křesťany celého světa cestu reflexe a modlitby, na níž duchovně stoupáme na horu Kalvárii a při tom rozjímáme o ústředních tajemstvích naší víry. Tímto způsobem se připravujeme na to, abychom po tajemství kříže prožili velikonoční radost ze vzkříšení.

Výzvy postní doby

Postní doba nás povzbuzuje, abychom nechali svůj život prostoupit slovem Božím a poznali základní pravdu, tedy kdo jsme, odkud přicházíme a kam máme směřovat, která cesta je správná a po které se máme v životě dát. Postní doba nabízí cestu, která nám pomůže otevřít oči a vidět svou slabost i otevřít srdce milosrdné lásce Krista. Postní doba nás vede blíže k Bohu, a tím nám také umožňuje hledět na své bližní a jejich potřeby novýma očima. Kdo se totiž začne dívat na Boha a na Kristovu tvář, uvidí i svého bližního jinýma očima, objeví jeho osobnost, odhalí, co mu je ku prospěchu a co mu naopak škodí, pozná jeho potřeby a trápení.

              Zpracováno podle knihy „365 dní s Benediktem XVI.“

 • Dnes probíhá sbírka Haléř sv. Petra a příští neděli bude sbírka na farní opravy. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
 • V pondělí jsou zváni všichni ministranti na Výlet ministrantů do televize Noe. Sraz v 10:15 na vlakovém nádraží ve Frýdku. Návrat v odpoledních hodinách.
 • 26. února je popeleční středa, den přísného postu. Začíná postní období. Popelec bude udělován při mších v 7.:0 a 18:00 ve farním kostele a v 16:30 v Hodoňovicích. V neděli proběhne udělování popelce v kostelích na Lysůvkách a ve Sviadnově.
 • Ve čtvrtek 27. února v 15:15 proběhne na faře setkání La vie Montante sk. 1.
 • Každý čtvrtek až do 2. dubna budou adorační a zpovědní dny v kostele sv. Jakuba. Výstav Nejsvětější svátosti bude od 8:00 do 17:00 a svátost smíření od 15:00 do17:00.
 • Každý pátek až do 3. dubna budou probíhat křížové cesty od 17:15 ve farním kostele. Povedou je jednotlivá společenství. (Tabulka je uvedena na nástěnkách). Ve mši svaté pronese postní promluvu pozvaný cizí kazatel. Každou neděli také budou křížové cesty s postní katechezí v kostele sv. Jakuba od 15:00.
 • Po celou postní dobu budou moci farníci přispívat v rámci postní almužny do kasičky na určeném místě v kostele. Děti v hodině náboženství obdrží postničky a můžou ušetřené peníze vhazovat do těchto postniček, které přinesou na konci postní doby do kostela. Všechny vybrané peníze budou poslány na projekt MARY´S MEALS, který sytí hladové děti.
 • V neděli 1. března 2020 v restauraci Jadran ve Frýdku-Místku se od 17:00 do 20:00 bude konat farní turnaj bratří Michaláků v bowlingu. Vstupné činí 60 Kč na osobu. Přijďte změřit své síly a přesnost a společně se pobavit v dobré společnosti.
 • Postní duchovní obnovu v sobotu 21. března od 9:00 do 16:00 v KLD povede P. Štěpán Maria Filip, OP. Pro účastníky této obnovy bude v Lidovém domě připraven i oběd. Více informací bude uvedeno později.
 • V kostelích jsou připraveny brožurky Malý průvodce postní dobou za 10 Kč.

Akce Katolického lidového domu v Místku

 • Přijďte na kurz arteterapie. Kurz probíhá každý čtvrtek od 18:00 do 19.:0 v klubovně č. 11. Provází p. Věra Řehová, vstupné 80 Kč. Více informací na plakátcích.
 • Ve středu 4. března bude v 17.00 v malém sále KLD zajímavá beseda na téma: Výchova krok za krokem, II. část, povede ji Ing. Pavel Mečkovský M. A., vstupné dobrovolné.

Štítky: