Menu

Farní ohlášky 1. neděle postní

Milá farní rodino,

předpokládám, že jste už zdárně smyli ze svého čela popelavé kříže minulé středy a naplno jste se vrhli do prožívání postní doby, jež křížem začíná i končí. Aniž bych chtěl dělat někomu nebo něčemu reklamu, tak na místeckém náměstí je jedno zajímavé zlatnictví. Den co den, totiž z jeho výkladní skříně schovávají na konci šichty všechny cenné šperky, hodinky, zlato i stříbro, aby je ukryli do bezpečných trezorů před bohatství chtivými lapky. Pouze jedna věc z výlohy na noc nikdy nemizí… kříž. Nevím, zdali je to akt zbožnosti nebo jen přesvědčení majitele, že kříž by nikdo neukradl. Tak či tak, kříž je tam stále. O kříže nikdo nestojí, a přesto jich v životě máme tolik. Jeden větší, druhý menší. Sotva se nějakého s námahou zbavíme, už je tady další nebo rovnou několik. Ne, kříže ani zloděje nezajímají, nemají pro ně cenu. Ježíš měl také svůj kříž, a tím teď nemyslím ten velkopáteční. Přečtěme si znovu evangelium dnešní neděle, a pak listujme dále stranami evangelia. Jeho křížová cesta totiž nevedla jen od Piláta na Golgotu, natož aby měla jen XIV zastavení, jak by se mohlo zdát. Ježíšova cesta kříže se táhne už od Betléma a vede celým jeho životem. Pokud chcete ztrácet sílu, čas a život tím, že se budete snažit odstranit kříž se svého života, prosím… nezapomínejte však, že životní kříže nejsou z popele – nemizí, ale zůstávají, jako ten z oné výlohy. Kříž se vodou nesmývá, ten se nese…                                   jáhen Michal.

 • Minulou neděli na Haléř sv. Petra se vybralo v Místku 32 510; na Lysůvkách 2667; ve Sviadnově 3200 a v Hodoňovicích 3000 CZK.
 • Dnes se koná sbírka na farní opravy. Děkujeme za vaši štědrost.
 • Dnes odpoledne bude v kostele sv. Jakuba křížová cesta v 15:00 s postní katechezí.
 • Tento týden je první pátek měsíce. Ve čtvrtek bude adorační den u sv. Jakuba a možnost přistoupit kezpovědi od 8:00 – 11:00 a od 15:00 do 17:00.
 • V pátek bude křížová cesta ve farním kostele v 17:15 a mše svatá s cizím kazatelem – jáhen Vojtěch Libra z Brna.
 • Od příští neděle budou moci farníci přispívat v rámci postní almužny do kasičky na určeném místě v kostele. Děti v hodině náboženství obdrží postničky a můžou ušetřené peníze vhazovat do těchto postniček, které přinesou na konci postní doby do kostela. Všechny vybrané peníze budou poslány na projekt MARY´S MEALS, který sytí hladové děti.
 • Dnes večer v restauraci Jadran v Místku se od 17:00 do 20:00 bude konat farní turnaj bratří Michaláků v bowlingu. Vstupné činí 60 CZK na osobu. Přijďte změřit své síly a přesnost a společně se pobavit v dobré společnosti.
 • Ve středu v 9:30 jsou zvány na faru na společné setkání maminky s dětmi.
 • Ve středu budou opět Hovory o víře v 19:00 v učebně náboženství ZUŠ DH.
 • V sobotu ve Sviadnově se bude konat ve školní tělocvičně od 8:00 do 13:00 děkanátní turnaj ministrantů ve fotbale.
 • Každou první sobotu měsíce bude po ranní mši svaté snídaně a posezení pro farníky na faře, kterou budou chystat sestry boromejky. Příští sobotu jste tedy zváni.
 • V zákristii je možné vyzvednout si přihlášku na letošní příměstské tábory pro děti. Více informací naleznete na farním webu.
 • Postní duchovní obnovu v sobotu 21. března od 9:00 do 16:00 v KLD povede P. Štěpán Maria Filip, OP. Pro účastníky této obnovy bude v Lidovém domě připraven i oběd. Zájemci se mohou hlásit na faře.

Akce Katolického lidového domu v Místku

 • Přijďte na kurz arteterapie. Kurz probíhá každý čtvrtek od 18:00 do 19:30 v klubovně č. 11. Provází p. Věra Řehová, vstupné 80 Kč. Více informací na plakátcích.
 • Ve středu 4. března bude v 17:00 v malém sále KLD zajímavá beseda na téma: Výchova krok za krokem, II. část, povede ji Ing. Pavel Mečkovský M. A., vstupné dobrovolné.
 • Promítání filmů v postní době s duchovní tématikou ve čtvrtky:
  • 5.3. 2020 v 18:00 – Probuzení velké světice – Život svaté Veroniky Giuliani
  • 12.3. 2020 v 18:00 – Dva papežové
 • V úterý 24. března v 17:30 jste zváni na přednášku Každý žijeme svůj handicap. Přednáší P. Lukáš Engelmann. Vstupné dobrovolné.
 • Ve čtvrtek 26. března v 17:00 proběhne beseda s Ludmilou Gottwaldovou, autorkou knihy Upečeno s láskou. Téma přednášky Jak upéct chléb? Vstupné dobrovolné.

Štítky: