Menu

Adorační čtvrtek 5. března 2020

Tento čtvrtek bude v kostele Sv. Jakuba opět celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní k soukromé tiché adoraci. Začátek bude v 8:00 a závěr v 17:00. Od 8:00 do 11:00 a od 15:00 do 17:00 bude rovněž možnost svátosti smíření. Přijměte pozvání k tiché adorační modlitbě a ke ztišení v Boží přítomnosti.