Menu

Farní ohlášky 2. neděle postní

Jiný klíč neexistuje

Ke každému zámku patří klíč. Každá brána má svůj zámek a ten lze otevřít pouze jediným klíčem. Smrt bránu zavřela a hřích ji uzamkl. Kříž je tím klíčem, který otevírá bránu smrti a odemyká zámek hříchu. Kříž otevírá nebeskou bránu a jiný klíč neexistuje. Nebeská brána se nachází tam, kde se nebe a země dotýkají, na vrcholu hory Kalvárie. Někteří si myslí, že ta brána není na zámek a otevírá se tak, že se vyrazí, ale když se k ní přiblížíme, zjistíme, že má zámek, který lze otevřít jen klíčem. Existuje jen jeden pravý klíč a tím je Kristův kříž. Neunavujte se hledáním jiných klíčů, kterými by se dala otevřít nebeská brána, nebo vyráběním nějakých dalších. Je mnoho těch, kteří svůj život stráví vymýšlením svých vlastních klíčů a doufají, že jimi budou moci bránu otevřít. Mnozí se také Kristovu kříži vysmívají. Před touto bránou ale bude zřejmé, že všechny ostatní klíče jsou marnost.

Radost nakonec o mnoho převýší vaše utrpení a únavu

Celý váš život je cestou k nebeské bráně. Noste tedy Kristův kříž a budete mít klíč k nebeské bráně. Noste Kristův kříž radostně, zaníceně a odvážně. Neplačte a nelamentujte pokaždé, když selžete. Nářky a lamentování netvoří dějiny spásy. Dějiny spásy se tvoří slzami obrácení. Jediná slza lítosti stačí k otevření brány. Neste Kristův kříž a jděte v jeho šlépějích. Až dorazíte k bráně, pocítíte, že radost z vaší cesty o mnoho převyšuje vaše utrpení a únavu z pochodu. Štěstí, že jste dorazili do cíle, převýší bolest vaší cesty nesčetněkrát. Cesta na vaši kalvárii je dlouhá a Kristův kříž nesete na svých ramenou. Střežte své společenství, vaším zřízením ať je evangelium. Modlete se, aby se zatvrzelá srdce obměkčila. A nemějte strach, protože Kristovo světlo povstane a zazáří, kříž a církev se zaskví. Vytrvejte ve víře v Krista, nemějte strach, důvěřujte Bohu vzkříšení a života. Jemu náleží všechna sláva na věky věků.

(Z knihy Hanny Skandara, Myšlenky svatého Šarbela)

 • Minulou neděli se ve sbírce na farní opravy vybralo v Místku 42 423; na Lysůvkách 3 240; ve Sviadnově 5 500 a v Hodoňovicích 3000 CZK. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
 • Dnes odpoledne bude v kostele sv. Jakuba křížová cesta v 15:00 s postní katechezí.
 • Ve středu 11. března proběhne v 8:15 na faře setkání skupiny La vie Montante 2.
 • V pátek bude křížová cesta ve farním kostele v 17:15 a mše svatá s kázáním otce Františka Boldyho, CSsR, faráře frýdecké farnosti.
 • Od této neděle můžou farníci přispívat v rámci postní almužny do kasičky, která je umístěna před ambonem v kostele. Děti v hodině náboženství obdrží postničky a můžou ušetřené peníze vhazovat do těchto postniček, které přinesou na konci postní doby do kostela. Všechny vybrané peníze budou poslány na projekt MARY´S MEALS, který sytí hladové děti.
 • V zákristii je možné si vyzvednout přihlášku na letošní příměstské tábory. Více informací je na farním webu.
 • V pátek 20. března v 20:00 jste zváni na večerní křížovou cestu do venkovního areálu u Baziliky minor ve Frýdku.
 • Postní duchovní obnovu v sobotu 21. března od 9:00 do 16:00 v KLD povede P. Štěpán Maria Filip, OP. Pro účastníky této obnovy bude v Lidovém domě připraven i oběd. Zájemci se mohou hlásit na faře. Vybírá se 200 Kč.

Akce Katolického lidového domu v Místku

 • Přijďte na kurz arteterapie. Kurz probíhá každý čtvrtek od 18:00 do 19:30 v klubovně č. 11. Provází p. Věra Řehová, vstupné 80 Kč. Více informací na plakátcích.
 • Promítání filmů v postní době s duchovní tématikou ve čtvrtky:
  • 12. 3. 2020 v 18:00 – Dva papežové
 • V úterý 24. března v 17:30 jste zváni na přednášku Každý žijeme svůj handicap. Přednáší P. Lukáš Engelmann. Vstupné dobrovolné.
 • Ve čtvrtek 26. března v 17:00 proběhne beseda s Ludmilou Gottwaldovou, autorkou knihy Upečeno s láskou. Téma přednášky Jak upéct chléb? Vstupné dobrovolné.
 • Přijďte v neděli 5. dubna od 14:00 do 17:00 na Velikonoční dílny pro děti i dospělé. Budou se společně zdobit kraslice, vyrábět velikonoční přání, plést pomlázku i košíky z pedigu, zdobit květináče, vytvářet papírové zajíčky, kuřátka, ovečky a mnoho dalších. Vstupné 30 Kč/ osobu nebo dítě.

Štítky: