Menu

Duchovní obnova farnosti

Nejen místečtí farníci jsou zváni na jednodenní postní duchovní obnovu, která se bude konat v sobotou 21. března 2020 v Katolickém lidovém domě. Obnovu povede otec Štěpán Maria Filip z Olomouce. V rámci obnovy se počítá také s občerstvením a obědem. Zájemci se mohou hlásit na faře.