Menu

Vyjádření kněží města Frýdek-Místek k nedělním bohoslužbám

VYJÁDŘENÍ ŘÍMSKOKATOLICKÝCH DUCHOVNÍCH MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU K SOUČASNÉ SITUACI TÝKAJÍCÍ SE VLÁDNÍHO NAŘÍZENÍ RUŠÍCÍHO AKCE S POČTEM LIDÍ NAD 100 OSOB

Duchovní farností Frýdek a Místek se na základě současné situace v dané záležitosti rozhodli tímto způsobem:

  • Jelikož se na nedělních bohoslužbách schází více než 100 osob, budou nedělní bohoslužby jak ve farnosti Frýdek tak ve farnosti Místek pro tuto neděli 15. března 2020 zrušeny. Zrušení se týká také bohoslužeb na vesnicích, které jsou v rámci těchto farností spravovány.
  • Pro farnosti, kde jsou mše svaté zrušeny, platí dispens diecézního biskupa od účasti na nedělní bohoslužbě s doporučením sledování bohoslužby ve sdělovacích prostředcích (TV NOE, rádio Proglas, televize Lux).
  • Rovněž se ruší mše svaté v pátek večer (13. března 2020), a v sobotu večer (14. března 2020).
  • Ostatní mše svaté ve všední dny budou zachovány.
  • Již zamluvené úmysly mší svatých odslouží kněží v dané dny bez účasti veřejnosti.
  • Pro rychlé šíření informací o případných změnách, prosíme, sledujte internetové stránky farností, kde budeme situaci upřesňovat.

V této situaci je potřeba neobcházet státní nařízení a udělat vše proto, aby se nákaza dále nešířila a neohrožovala veřejné zdraví. Věříme, že se díky opatřením v rámci celé České republiky situace brzy zlepší a vrátí k normálu.

P. Daniel Vícha, farnost Místek

a P. František Boldy, farnost Frýdek