Menu

Zrušení bohoslužeb

Na základě vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky se s okamžitou platností ruší všechny bohoslužby a pobožnosti ve farnosti Místek s výjimkou pohřbů a křtů v úzkém rodinném kruhu. Všechny intence mší svatých budou kněžími odslouženy v daných dnech, jak bylo objednáno, bez účasti věřících. Úmysly mší svatých na vesnicích se budou přesouvat na možné termíny.

V případě nutnosti zaopatření, prosíme, volejte kdykoli farní telefonní číslo. Na farních stránkách budeme zveřejňovat informace ohledně možnosti svátosti smíření a udělování svatého přijímání.

P. Daniel Vícha, děkan