Menu

Výzva ke společné modlitbě

Biskupové Evropy i naši biskupové se obracejí ke všem věřícím s prosbou o připojení se k modlitbě za danou situaci každý den ve 20:00. Přijměme tuto výzvu a spojme se s ostatními s vědomím, že modlitba je mocnou zbraní proti zlu, nenávisti, strachu i nemoci. Na závěr modlitby ne možno připojit růženec nebo Korunku k Božímu milosrdenství.

MODLITBA:

Bože náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a našich těl.
Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým. Neopusť nás v okamžiku posledního soudu, ale osvoboď nás ode všech hříchů.
O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!