Menu

Předloha pro nedělní bohoslužbu doma v rodině

Zítřejší neděli je možno namísto mše svaté prožít také v rodinném kruhu společnou bohoslužbou se čtením Bible. Biskupství ostravsko-opavské nabízí předlohu pro domácí rodinnou bohoslužbu. Texty naleznete na:


https://www.doo.cz/posledni-zpravy/4571-modlitba-v-rodine-3-nedele-postni.html