Menu

Texty pro domácí bohoslužbu na 5. neděli postní

Stejně jako o minulých nedělích jsou k dispozici i pro neděli 29. března 2020 texty pro domácí bohoslužbu v rodinách. Odkaz nabízíme zde, a zároveň jsou k dispozici na stránkách diecéze ostravsko-opavské.

https://doo.cz/posledni-zpravy/4602-modlitba-v-rodine-5-nedele-postni.html

Mši svatou o 5. neděli postní bude v 10:30 sloužit na TV NOE pomocný biskup olomoucký Mons. Josef Nuzík.