Menu

Kněžské a jáhenské svěcení z naší farnosti

O udělení jáhenského svěcení požádal náš farník Ing. Mgr. Petr Kozel, PhD. Podle přání Církve jste vyzváni, abyste podle svého nejlepšího vědomí a svědomí na zdejší faře ohlásili, co byste mohli namítat proti udělení tohoto svěcení. Toto svěcení má být uděleno 20.6.2020 v Ostravě.

O udělení kněžského svěcení požádal Michal Krenželok, který v naší farnosti vykonává jáhenskou službu. Podle přání církve jste vyzváni, abyste podle svého nejlepšího vědomí a svědomí rovněž na zdejší faře ohlásili, co byste mohli uvést jako překážku proti tomuto svěcení. Pro lásku Boží ať se to stane tak, aby za to mohl každý jednou zodpovídat na Božím soudu. Toto svěcení má být uděleno 27.6.2020 v Ostravě.

Ing. Mgr. Petr Kozel, PhD.
Michal Krenželok