Menu

Velikonoční tridum – texty pro slavení Velikonoc doma

Pro letošní slavení Velikonoc od Zeleného čtvrtku do neděle Zmrtvýchvstání je možno v rodinách i v rámci soukromé modlitby použít velmi pěkně zpracovanou domácí bohoslužbu. Naleznete ji na: https://www.doo.cz/posledni-zpravy/4621-modlitba-v-rodine-velikonocni-triduum.html