Menu

Obnova bohoslužeb

Na základě povolení vlády bude možno od pondělí 27. dubna 2020 začít s konáním bohoslužeb do celkového počtu 15 osob. Mše svaté tak budou v naší farnosti jako obvykle -ráno v 7:00 u Sv. Jakuba od pondělí do pátku, v 7:30 v sobotu a v pondělí a v pátek večer v kostele Všech svatých v 18:00. Na bohoslužby budou mít prozatím přístup ti, kteří si úmysl mše svaté objednali, avšak do maximálního počtu 15 osob (včetně kněze). Do kostela se bude smět vstoupit pouze v roušce a u vchodu si všichni vydezinfikují ruce nachystanou dezinfekcí, která bude k dispozici.

Od pondělí 27. dubna 2020 se za stejných podmínek začnou sloužit mše svaté na vesnicích, a to ve Svidnově ve středu v 7:30, v Hodoňovicích ve středu v 16:30 a na Lysůvkách ve čtvrtek v 17:00.

Nedělní bohoslužby zatím umožněny nebudou.