Menu

Velikonoční svátost smíření

Jelikož letošní zpovídání před velikonočními svátky se nekonalo, zveme všechny zájemce k velikonoční zpovědi (velikonoční doba stále trvá) v sobotu 16. května 2020 do farního kostela Sv. Jana a Pavla. Od 8 do 11:00 budou zpovídat místečtí kněží i cizí zpovědníci. To vše za splnění hygienických opatření (roušky a dezinfekce rukou u vchodu do kostela). Je to sobota před nedělí, kdy budou poprvé obnoveny mše svaté.