Menu

Vigilie slavnosti Seslání Ducha svatého

Letošní svatodušní vigilie nabízí možnost více oslavit završení velikonoční doby v situaci, kdy jsme byli ochuzeni o slavení velikonoční noci. Proto přijměte pozvání k této večerní bohoslužbě, která se bude konat ve farním kostele Sv. Jana a Pavla. Začátek ve 20:00 před kostelem žehnáním ohně. Všechny srdečně zvu.

otec Daniel