Menu

Přesunutá primice novokněze Michala Krenželoka

Drazí místečtí farníci,

úsloví „Člověk míní, Pán Bůh mění“ se v těchto dnech znovu naplňuje. Asi jste se někteří z Vás chystali vydat na mou PRIMIČNÍ MŠI SVATOU, plánovou na 4. července na 14:00, ale situace se změnila. Nově vydaná hygienická nařízení vztahující se na okres Frýdek-Místek, do kterého město Jablunkov spadá, nám tuto akci nyní neumožňují uskutečnit v řádném termínu, nicméně AKCE SE NERUŠÍ, ALE POUZE ODKLÁDÁ na nejbližší možný termín, o kterém Vás budu co nejdříve informovat. Děkuji Vám za všechny projevy přízně a budu se těšit na slavení mše svaté s Vámi, místeckými farníky.

Aktuální změny sledujte na www.primice.cz a www.farnost-jablunkov.cz.

P. Michal Krenželok