Menu

Nové zvony do Sviadnova se vyrábějí

Nové sviadnovské zvony již mají téměř hotové formy. Stále čekáme na termín, kdy budou zvony odlity, abychom se mohli této akce účastnit. Pokud se najde dostatek lidí, vypraví obec Sviadnov autobus do Przemyślu, kde se v jihovýchodním Polsku zvony tvoří. Zvony budou vážit 150 kg – svatá Barbora a 260 kg – svatý Jan Nepomucký.

Celkový rozpočet akce představuje 450 000 CZK. Částku 300 000 CZK schválilo zastupitelstvo obce Sviadnov, částku 100 000 CZK přispěl pan Josef Volný a téměř 10 000 CZK drobní dárci. V neděli 16. srpna 2020 bude ve Sviadnově při mši svaté určena sbírka na tento účel. Všem dárcům patří velké díky.