Menu

SMÍRNÁ ADORACE ZA HŘÍCHY NÁSILÍ

V minulém týdnu došlo na území naší farnosti k vraždě. V minulosti se na místech zločinů stavěly smírčí kříže. Z tohoto důvodu se bude konat v pátek 4. září 2020 smírná adorace za tento zločin. Zároveň chceme prosit za odpuštění jakéhokoli násilí zjevného i skrytého v našich vztazích a rodinách. Přijďte prosit Boha za odpuštění těchto hříchů a vyprošovat farnosti, městu i rodinám Boží požehnání a pokoj. Adorace začne v 19:00 v kostele Všech svatých.