Menu

Zveme všechny k eucharistické adoraci

Od začátku září je v naší farnosti tři krát týdně možnost soukromé adorace Nejsvětější svátosti oltářní. V pondělí v kostele Sv. Jakuba od 19:00 do 21:00; ve čtvrtek v kostele Sv. Jakuba od 8:00 do 17:00 a v pátek od 17:00 do 18:00 v kostele Všech svatých nebo ve farním kostele (na první pátky měsíce je mše svatá ve farním kostele). Modlitba adorace, kdy mohu ale také nemusím nic říkat Bohu a jen před ním přemýšlím a prodlévám, je velkým zdrojem duchovní síly. Všichni jsou zváni.