Menu

Adorace za evangelizaci v našem městě

V pondělí 28. září 2020 se bude v 19:00 konat v kostele Sv. Jakuba adorace za evangelizaci v našem městě. Budeme prosit Pána, aby nám ukázal, jak v tomto prostředí hlásat a žít věrohodně evangelium. Všichni jste zváni. Adorace bude od 19 do 20 hodin vedená a od 20 do 21 soukromá formou tiché modlitby.