Menu

První svaté přijímání přesunuto

Vzhledem k očekávaným vládním opatřením je vysoce pravděpodobné, že první svaté přijímání nebude v neděli 11. října 2020 možné. Z tohoto důvodu se přesouvá o týden dříve na nejbližší neděli 4. října 2020 při mši svaté v 10:00. První svatá zpověď dětí včetně nácviku bude v pátek 2. října 2020 ve farním kostele v 19:00. Po zpovědi dětí budou mít možnost přistoupit ke svátosti smíření také rodiče a sourozenci.