Menu

Nedělní růžencová pobožnost

V neděli 4. října se bude konat růžencová pobožnost v kostele Sv. Jakuba v 15:00. Měsíc říjen je zasvěcen Panně Marii růžencové a modlitbě růžence. Po dlouhá staletí se křesťané modlí růženec právě v tento měsíc intenzivněji. Přijměte pozvání k této modlitbě.