Menu

Další omezení od 22. října 2020

Od čtvrtku 22. října 2020 vstupují v platnost další omezení vydané vládou ČR. Na základě těchto rozhodnutí bude místecká farnost fungovat následujícím způsobem:

-všechny mše svaté budou slouženy bez účasti lidu. Zamluvené úmysly mší svatých odslouží kněží soukromě v původních termínech.

-od 7:30 do 8:00 bude denně kromě neděle možnost individuálně přistoupit ke svatému přijímání v kostele Sv. Jakuba.

-kostel Sv. Jakuba bude denně otevřen k soukromé adoraci od 8:00 do 17:00.

-možnost individuálního svatého přijímání ve Sviadnově bude ve středu od 8:00 do 8:30, na Lysůvkách ve čtvrtek od 17:30 do 18:00 a v Hodoňovicích ve středu od 17:00 do 17:30.

-v neděli bude možnost individuálního svatého přijímání a také svátosti smíření ve farním kostele Sv. Jana a Pavla od 8:30 do 11:00. Od 7:30 bude předcházet mše svatá ve farním kostele bez účasti věřících, která bude vysílána online skrze youtube.

-každý večer ve 20:00 bude streamovaná modlitba růžence vysílána přes youtube, viz. informace v předcházejících příspěvcích.

-v pátek 23. října 2020 začnou Hovory o víře online v 19:00. Je možno se přihlásit tak, že od 18:30 bude na webu v první zprávě shora zveřejněn odkaz, který vás po zadání do vyhledávače začlení do třídy. Jen je potřeba mít účet na googlu.

-úřední hodiny farní kanceláře se po dobu těchto opatření upravují. Kancelář bude otevřena v pondělí od 10:00 do 11:00 a ve středu od 14:00 do 15:00.

-v případě potřeby a nutnosti zaopatření, prosíme, volejte ihned a kdykoli na farní telefonní číslo.