Menu

Nové tituly ve farní knihovně

Ve farní knihovně jsou k dispozici tyto knižní novinky: Tomáš Halík – Čas prázdných kostelů; Aleš Opatrný – Výzvy stárnutí; Les Miller – Znamení a symboly katolické víry; Neal Lozano – Otcovo srdce; Papež František – Eucharistie – srdce církve; Rod Bennett – čtyři svědkové a Desatero pro děti. Knihy si můžete objednat přes farní email a vyzvednout na faře spolu s dalšími.