Menu

Pomoc farnosti zdravotnickým pracovníkům

Farnost Místek na základě příspěvků, které mohli farníci dávat do košíku v neděli v otevřeném kostele, nakoupila a rozvezla po sociálních zařízeních nápoje, potraviny a energetické tyčinky zdravotníkům v některých sociálních zařízeních města. Přejeme všem, kteří se o nemocné a stárnoucí starají hodně síly, energie a duševní vitality. Moc díky všem, kteří se takto obětujete.