Menu

Zapisování mešních intencí pro první pololetí roku 2021

Pro první pololetí roku 2021 se začnou zapisovat mešní intence ve středu 18. listopadu 2020. Začátek bude v 8:30 ve farním kostele Sv. Jana a Pavla v zákristii. Je tak tomu z důvodu možností velkých rozestupů mezi zájemci. Zapisovat se bude do 10:30. Dále bude možno vždy přijít v hodinách farní kanceláře. Farní kancelář je v době nouzového stavu otevřena pouze v pondělí od 9:00 do 10:00 a ve středu od 15:00 do 16:00. Můžete vzít úmysl také svým známým, kteří se do kostela nebo na faru nedostanou.