Menu

Možnost objednávky adventních věnců

V neděli 22. listopadu 2020 bude ve farním kostele možnost objednat si adventní věnec u našich skautů. V době, kdy bude otevřen farní kostel pro individuální udělování svátostí od 8:30 do 11:00, bude možnost si přímo v kostele objednat věnce. Bude možno získat věnec celý, nebo jen zelený korpus bez ozdob, pokud máte ozdoby z minulých let.

Žehnání adventních věnců bude probíhat o 1. neděli adventní.