Menu

Roráty v místecké farnosti

Letošní roráty budou omezeny opatřeními vlády a budou mít tuto podobu:

Pondělí až pátek budou roráty v kostele Sv. Jakuba pro dospělé v 7:00, v sobotu v 7:30. RORÁTY PRO DĚTI budou vždy v pondělí a ve čtvrtek v 7:00 ve farním kostele. Budou bez následné snídaně a budou formou bohoslužby slova, ne mše svaté. Účastnit se mohou pouze děti z důvody omezeného počtu. Adventem děti provede stařec Simeon, který spolu s nimi bude pátrat ve starých knihách o tom, jak se žilo kdysi a bude s nimi přemýšlet, jak uzdravit dnešní svět.