Menu

Vánoční bohoslužby ve farnosti Místek

Na Štědrý den bude ranní adventní mše svatá v 7:00. V 15:00 bude dětská bohoslužba slova na určený počet. Bohužel již nejsou volná místa. Stejně tak půlnoční ve 24:00 bude na určený počet.

25. prosince 2020 budou mše svaté v 6:00; 7:15; 8:30; 9:45; 11:00 a v 16:00.

26. prosince 2020 v 7:00; 8:00; 9:00; 10:00.

Všechny bohoslužby budou ve farním kostele Sv. Jana a Pavla.