Menu

Změna bohoslužeb 27. prosince 2020

Z důvodu přechodu na 5. stupeň systému PES se mění možný počet účastníků nedělních bohoslužeb, což pro farní kostel Sv. Jana a Pavla znamená číslo 30 účastníků na mši svaté. Proto se toto omezení významně dotkne i neděle Svaté rodiny.

Mše svaté budou v 7:00, 8:00, 9:00, 10:00 a v 11:00. Na tyto mše svaté je nutno se zapsat v zákristii do archu. Kdo nebude zapsán, nebude moci být na mši přítomen. Pro rodinu, která má úmysl mše svaté zadaný, je automaticky rezervováno 5 míst. Psát se bude možno zítra 26. prosince 2020 v zákristii.

Odpoledne od 15 do 16:00 se bude ve farním kostele podávat individuálně svaté přijímání.

Zároveň bude v neděli 27. prosince 2020 sloužena mše svatá v 10:00 v kostele Sv. Jakuba, kterou bude přenášet televize NOE. Zveme ke sledování.