Menu

Děkovná adorace na závěr roku

Ve čtvrtek 31. prosince 2020 nebude z důvodu opatření děkovná mše svatá na závěr roku. Od 9:00 do 16:00 bude v kostele Sv. Jakuba celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní k soukromé adoraci. Přijďte osobně poděkovat Pánu Bohu za uplynulý rok a poprosit o požehnání do roku příštího.