Menu

Tříkrálová sbírka v naší farnosti

Letos z důvodu pandemických opatření můžete přispět na potřeby charitních zařízení převodem částky na účet nebo také přes QR kód viz. obrázek. Zároveň bude v naších kostelích kasička, do které můžete přispět hotovostí. Tato sbírka je určena na pomoc sociálních zařízení v rámci České republiky a velká část zůstává přímo pro potřeby místních sociálních služeb. Je to tedy forma pomoci pro konkrétní lidi kolem nás.

Prozatím není možné provést sbírku tradiční formou s návštěvou a zpěvem koledníků. Od středy bude v kostele k dispozici křída, kterou si budete moci vzít a označit jí své domovy na znamení Božího požehnání.