Menu

Modlitba růžence online opět po Novém roce

Všechny vás zveme k dalším růžencovým pobožnostem ve 20:00, které budou vysílány na facebooku farnosti Místek. Chceme prosit o Boží pomoc pro celou naši společnost v této době pandemie a také o pomoc Boží v hledání nových cest hlásání evangelia v naší farnosti, diecézi a zemi. Zároveň chceme vyprošovat Boží požehnání pro celé naše město Frýdek-Místek.

Začínáme 6. ledna 2021 ve 21:00. Dále budou tyto modlitby vždy v pondělí, středu a pátek.