Menu

Růženec s rodinami

Pondělí, středy a pátky se modlíme růženec online přes facebook farnosti Místek. Zveme k vedení této modlitby rodiny, manželské páry i jednotlivce, kteří by měli zájem se v daný večer přijít modlit s kněžími do kostela, odkud bude růženec přenášen. Zavolejte předem a přihlaste se, abychom s vámi mohli počítat. Moc se na vás těšíme.