Menu

Celodenní zpovídání s adorací

Ve čtvrtek 4. února 2021 bude v kostele Sv. Jakuba celodenní adorace Nejsvětější svátosti oltářní od 8:00 do 17:00. K dispozici budou kněží ke svátosti smíření od 8:00 do 11:00 a od 15:00 do 17:00. Od 16:30 do 17:00 bude vedená adorace zakončená svátostným požehnáním a modlitbou Nešpor. Srdečně zveme.