Menu

Cyklus postních katechezí o postavě sv. Josefa

Prožíváme Rok sv. Josefa, který je také spojen s možností získávání plnomocných odpustků. Z tohoto důvodu se v naší farnosti budou konat postní katecheze s touto tématikou, ve kterých se budeme snažit více pochopit smysl tohoto světce v dějinách spásy i v současné době. Katecheze budou vždy v neděli odpoledne po křížové cestě ve farním kostele Sv. Jana a Pavla. Křížová cesta bude začínat v 15:00.