Menu

Spojme se ve 20.00 k modlitbě za správné rozhodnutí vlády 24. února 2021

Dnes ve 20:00 zveme všechny v co největším počtu k připojení se k modlitbě růžence online na facebooku nebo i zde na této stránce za to, aby vláda, která bude od 20:00 zasedat, rozhodla takovým způsobem, který naši zemi pomůže v této situaci. Prosme společně o vedení Duchem svatým.