Menu

Soutěž s farním časopisem Místenka

V časopise Místenka byla vyhlášena soutěž o jehněčí kýtu. Je potřeba odevzdat umělecké vyjádření slov BERÁNEK, MÍSTENKA, PLÁŠŤ. Může se jednat o prózu, poezii, fotku, malbu…. cokoli, co vás napadne. Své výtvory zasílejte na mistenka@email.cz nebo přímo na faru. Vyhodnocení proběhne na Květnou neděli při mši svaté v 10:00.