Menu

Adorační večer v kostele Sv. Jana Nepomuckého ve Sviadnově

V sobotu 15. května 2021 se bude v kostele Sv. Jana Nepomuckého ve Sviadnově konat adorace za obec Sviadnov a za celou místeckou farnost. Adorace začne v 19:00 a bude zakončena májovou pobožností. Bude tak v předvečer svátku patrona kostela a obce sv. Jana Nepomuckého. Poutní mše svatá bude v neděli v 9:00.