Menu

Svatodušní vigilie 22. května 2021

V sobotu 22. května 2021 zveme všechny farníky a nejen farníky na SVATODUŠNÍ VIGILII, kterou začneme slavit vrchol velikonoční doby a jedny z největších svátků – Letnice. Při této vigilii také doprovodíme svou modlitbou jednu katechumenku, která přijme iniciační svátosti církve spolu se svými dětmi. Přijďte všichni prosit o dary Ducha svatého pro dnešní dobu a pro celý svět.